05.06.2019
Співпраця – шлях до успіху!

Стрийське ВХПУ вже багато років успішно співпрацює з підприємцями міста Стрия та Стрийського району. Співпраця закладу освіти із  роботодавцями передбачає підготовку висококваліфікованих робітників згідно кваліфікаційної характеристики за професією «Живописець». Знання, вміння, навички, застосування сучасного обладнання, впровадження нових технологій – це основні вимоги, що ставляться до рівня професійної компетентності сучасного кваліфікованого виробника.
Одне з підприємств, з якими тісно співпрацює Стрийське вище художнє професійне училище  -  фабрика з виготовлення та ромалювання садово-паркових скульптур, що знаходиться  в с. Жулин, Стрийського району.  Уже декілька років поспіль на цій фабриці згідно навчальних планів і програм учні за професією «Живописець» проходять виробничу практику.
Актуальність такої співпраці  полягає в підвищенні ефективності процесу професійного навчання і якості засвоєння професійно-практичного матеріалу; підготовці висококваліфікованого робітника, конкурентоспроможного на ринку праці, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності. 
На даний час на підприємстві проходить практику група №1. Учні мають можливість вдосконалити здобуті в училищі вміння та навички, також на фабриці успішно працюють випускники училища. Керівництво Стрийського  ВХПУ отримало схвальні відгуки від підприємства про підготовку учнів і якість їх професійної діяльності.
У перспективі заклад освіти має на меті подальший розвиток співпраці із фабрикою, вдосконалення системи взаємного обміну досвідом і знаннями, організацію ефективної та доцільної спільної діяльності, а також працевлаштування випускників.