15.10.2020
Онлайн-семінар викладачів української мови та літератури

 

Семінар Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області «Застосування інноваційних технологій для формування ключових компетентностей на уроках української мови та літератури» на базі сучасних досліджень і педагогічного досвіду викладачів гуманітарних предметів закладів професійної (професійно-технічної) освіти розповідає про впровадження в навчальний процес інноваційних технологій для формування ключових компетентностей.

 

Семінар розрахований на покращення практики викладання гуманітарних предметів із застосуванням інноваційних технологій викладачами ЗП(ПТ)О.

 

Цільова аудиторія

Викладачі гуманітарних предметів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 

Основні напрямки навчання

    особливості технологічного підходу до навчального процесу;

    порівняльний аналіз традиційної та інноваційної систем навчання;

    особливості, зміст, переваги й межі застосування інноваційних освітніх технологій в оптиці сучасних концепцій педагогічної теорії та практики;

    креативні технології навчання і викладання.

 

Тематичний розподіл

    Дистанційний та змішаний формати навчання із застосуванням інноваційних технологій;

    інструменти для організації дистанційного навчання учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

    дистанційне навчання як сучасна освітня технологія на уроках української мови та літератури;

    упровадження компетентнісного підходу та реалізація наскрізних змістових ліній на уроках української мови та літератури;

    застосування інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури;

    креативність як основа розвитку критичного мислення, однієї з інноваційних технологій;

    видавнича діяльність як один із етапів підвищення кваліфікаційного рівня педагогічного працівника;

    художня модель ідеального світоустрою у романі Юрія Яновського «Майстер корабля»;

    духовний світ людини в єдності зі світом природи у творчості Богдана-Ігоря Антонича.

 

Мета семінару

визначити сутність та особливості використання інтерактивних технологій навчання; розвиток професійної компетентності викладачів гуманітарних предметів, творчого потенціалу, педагогічної майстерності, підвищення інтелектуального й загальнокультурного рівня.

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться

-     розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);

-     використання інформаційно-комунікативних та інноваційних технологій в освітньому процесі;

-     мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність.

 

Обсяг курсу

4 (6) години.

 

Форма семінару онлайн.

 

Місце проведення Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Львівській області.

 

Дата проведення 15 жовтня 2020 року.

 

Керівник семінару методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області Тимоць М. В.

 

Форма підтвердження участі в семінарі

Сертифікат про участь в семінарі з вказуванням кількості годин.

Усі видані сертифікати внесені до єдиного реєстру. Автентичність сертифікату можна перевірити за посиланням nmcptolviv@ukr.net .

                                                    Програма семінару

 

Тема

Доповідач

Дистанційний та змішаний формати навчання із застосуванням інноваційних технологій

Тимоць Мирослава Володимирівна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області.

Інструменти для організації дистанційного навчання учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Хамуляк Ольга Йосипівна, викладач української мови та літератури ДПТНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва м. Львова.

Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія на уроках української мови та літератури

Оленич Світлана Михайлівна, викладач української мови та літератури Державний навчальний заклад «Художнє професійно-технічне училище ім. Й. П. Станька»

Упровадження компетентнісного підходу та реалізація наскрізних змістових ліній на уроках української мови та літератури

Голець Ірина Михайлівна, викладач української мови та літератури Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу

Застосування інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури

Самоїл Марія Станіславівна, викладач української мови та літератури ДНЗ «Львівське вище професійне політехнічне училище»

Креативність як основа розвитку критичного мислення, однієї з інноваційних технологій

Гук Людмила Василівна, викладач української мови та літератури ДНЗ «Львівське вище професійне політехнічне училище»

Видавнича діяльність як один із етапів підвищення кваліфікаційного рівня педагогічного працівника

Рик Орися Йосифівна, викладач української мови та літератури Боринський професійний ліцей народних промислів і ремесел

Художня модель ідеального світоустрою у романі Юрія Яновського «Майстер корабля»

Кінах Галина Богданівна, викладач української мови та літератури Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова

Духовний світ людини в єдності зі світом природи у творчості Богдана-Ігоря Антонича.

Юрків Леся Василівна, викладач української мови та літератури                   ВПУ № 29 м. Львова

                                                                     ПРЕЗЕНТАЦІЇ

https://drive.google.com/drive/folders/1IY5jnn27NyQc-lZHTTDymHIDGpp0_XTA?usp=sharing