20.07.2023
Атестаційна експертиза професії "Екстренний медичний технік"

З 18 до 21 липня у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти працювала експертна комісія, яка провела атестаційну експертизу з професії "Екстренний медичний технік" у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти. Експертна комісія підтвердила відповідність наявної матеріально-технічної та навчально-методичної бази вимогам навчальних планів і програм. З метою оцінки відповідності знань, умінь та практичних навичок вимогам стандарту 15 водіїв Львівський Обласний Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф виконували комплексні контрольні завдання з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. Як результат - Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти за професією «Екстрений медичний технік».