12.06.2015
Обласна науково-практична конференція викладачів історії, суспільних дисциплін та правознавства

11 червня 2015 р. у приміщенні ДНЗ «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова» відбулася науково-практична конференція «Сучасні технології у суспільно-гуманітарній підготовці кваліфікованих робітників у ПТНЗ». Захід організований в рамках співпраці відділу практичної психології Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України з Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Львівській області.

У роботі конференції взяли участь 5 наукових співробітників і 2 аспіранта ЛНПЦ ІПТО НАПН України, директор НМЦ ПТО у Львівській обл. В. М. Бобко, заступник директора НМЦ ПТО у Львівській обл. Н. Б. Рибак, методист С. І. Василина, в. о. директора ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» Г. І. Филипович, 25 викладачів предметів суспільно-гуманітарного циклу ПТНЗ області.

Учасників конференції привітали учні ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова». З вітальним словом виступили директор НМЦ ПТО у Львівській обл. В. М. Бобко, заступник директора НМЦ ПТО у Львівській обл. Н. Б. Рибак, в. о. директора ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» Г. І. Филипович, завідувач відділу практичної психології, к. пед. н. Л. А. Руденко. У їхніх виступах наголошувалося, що спрямованість сучасної освіти на розвиток людини та її особистісних якостей. Тому при проектуванні педагогічного процесу потрібно враховувати його спрямованість на загальнолюдські та професійні цінності. Особливо це стосується суспільно-гуманітарної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. Застосування особистісно орієнтованих технологій у суспільно-гуманітарній підготовці в ПТНЗ дозволить розвинути пізнавальні здібності кожного учня, максимально виявити, ініціювати, використати його суб’єктний досвід, допомогти майбутньому фахівцеві краще пізнати себе і самореалізуватися у навчально-виробничій діяльності.

Методист НМЦ ПТО у Львівській обл. С. І. Василина нагадала присутнім про результати п’ятирічної плідної співпраці викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін ПТНЗ області та науковців відділу практичної психології ЛНПЦ ІПТО НАПН України.

У ході конференції обговорювалися питання впровадження новітніх педагогічних технологій у процес професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, зокрема акцентувалася увага на проблемі застосування ігрових, тренінгових технологій. Ці питання отримали подальшого розвитку під час обговорення та в ході дискусії, даючи можливість учасникам конференції поділитися власним досвідом, висловити свої думки щодо їх вирішення. Широкий резонанс отримала доповідь викладача історії Самбірського професійного політехнічного ліцею О.М. Білика про використання сугестопедичних методів з метою створення комфортного психологічного середовища та підвищення рівня знань на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін у ПТНЗ.

Вихованню патриотизму, формуванню активної громадянської позиції в учнів професійно-технічних навчальних закладів, підвищенню рівня правової свідомості сучасної молоді були присвячені доповіді завідувача відділення загальноосвітньої підготовки ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» М. Б. Березінської та викладача правознавства Львівського ВПУ ресторанногосервісу та туризму Г. Б. Павлишин-Кошової.

За результатами конференції прийняті рекомендації:

• навчально-виховний процес у ПТНЗ має спрямовуватися на органічне поєднання професійного й особистісного становлення учнів, що потребує посилення особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів до навчально-виховного процесу і тісної співпраці науковців і педагогічних працівників професійної школи у галузі науково-методичного забезпечення суспільно-гуманітарної підготовки в напрямі розкриття внутрішньо-особистісного творчого потенціалу учнів, розвитку в них прагнення до самореалізації в професії;

• вдосконалення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ потребує застосування інноваційних технологій навчання в процесі викладання суспільно-гуманітарних предметів (особистісно орієнтованих, проектних, колективної розумової діяльності, ігрових, тренінгових, ІКТ), що сприятиме розвитку громадянської активності учнів, їхніх патріотичних почуттів, аналітичного і критичного мислення та творчих здібностей, утвердженню гуманістичних цінностей;

• вийти з пропозицією включити в програми курсів підвищення кваліфікації викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін курсу щодо опанування та впровадження новітніх педагогічних технологій з метою стимулювання когнітивного розвитку особистості професіонала, підвищення мотивації учнів щодо самовдосконалення, вироблення у них професійно значущих умінь і навичок, формуванню здатності творчо вирішувати будь-які ситуації в професійній діяльності.